langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » emisja praw poboru

Emisja praw poboru po angielsku

emisja praw poboru: rights issue Szukaj w Google

"rights issue" to także:

- emisja z prawem poboru

Inne:

Ze słowem "issue":

nowa emisja new issue
emitent issuer

Ze słowem "praw":

sprzedaż z zachowaniem prawa użytkowania sale and leaseback
dający prawo do dodatkowego udziału w zyskach participating
prawo odwołania się recourse
ze względów prawnych on legal grounds
złożoność sprawy complexity of the matter
zgodnie z prawem in a lawful manner
poprawić dokładność raportowania boost reporting accuracy
sprawdzić [coś] porównując z [czymś] check [sth] against [sth]
prawa strona right-hand side
  Langol.pl