langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » emisja gratisowa

Emisja gratisowa po angielsku

emisja gratisowa: scrip issue Szukaj w Google
a także:
- capitalization issue

"scrip issue" to także:

- akcje gratisowe

Inne:

Ze słowem "scrip":

akcja subskrybowana subscription share
emisja gratisowa scrip issue
bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych ex-scrip
świadectwo udziałowe scrip

Ze słowem "issue":

emitowany kapitał akcyjny issued share capital
emisja z prawem poboru rights issue
emisja z prospektem emisyjnym issue by prospectus
emisja w drodze submisji issue by tender
akcje gratisowe capitalization issue
prospekt emisyjny issue prospectus
emisja kapitalizacyjna bonus issue
emisja premiowa bonus issue
nowa emisja papierów na rynku pierwotnym primary offering of a new issue
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue
emisja akcji share issue

Ze słowem "gratisowa":

akcja gratisowa free share
  Langol.pl