langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » elektrownia olejowa

Elektrownia olejowa po angielsku

elektrownia olejowa: oil-fired power plant Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "oil-fired":

silnik spalinowy na ropę oil-fired diesel engine

Ze słowem "power":

elektrownia power station
elektrownia power plant
dostawa prądu power supply
dostawa energii elektrycznej power supply
energia jądrowa nuclear power
energia słoneczna solar power
energia słoneczna solar power
energia wodna hydropower
elektrownia węglowa coal-fired power plant
  Langol.pl