langol.pl » Biznes » Proces produkcji » elastyczny system produkcyjny

Elastyczny system produkcyjny po angielsku

elastyczny system produkcyjny: flexible manufacturing system Szukaj w Google

Inne:

produkcja wspomagana komputerowo computer-aided manufacturing

Ze słowem "manufacturing":

produkcja zintegrowana komputerowo computer-integrated manufacturing
system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
koszty produkcji manufacturing costs
produkcja manufacturing
wytwórczość manufacturing
koszt produkcji manufacturing cost
koszt wytwarzania manufacturing cost
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
przemysł przetwórczy manufacturing industry
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
zakłady produkcyjne manufacturing plants
czas produkcji manufacturing time
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs

Ze słowem "system":

projektowanie systemów systems engineering
system kontroli zapasów stock control system

Ze słowem "produkcyjny":

nadwyżka mocy produkcyjnych overcapacity
nadwyżka mocy produkcyjnych surplus capacity
nadwyżka mocy produkcyjnych excess capacity
cykl produkcyjny production run
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
cykl produkcyjny process cycle
zakład produkcyjny factory
nadwyżka zdolności produkcyjnych overcapacity
cykl produkcyjny production cycle
potencjał produkcyjny production potential
pracownik produkcyjny production worker
produkcyjny productive
  Langol.pl