langol.pl » Biznes » Rolnictwo » ekstensywna gospodarka rolna

Ekstensywna gospodarka rolna po angielsku

ekstensywna gospodarka rolna: low farming Szukaj w Google

Inne:

intensywna gospodarka rolna high farming

Ze słowem "farming":

rolnictwo ekologiczne organic farming
gospodarka rolna farming
rolnictwo farming
poziom gospodarowania farming level
model gospodarki rolnej farming model
sektor rolny farming sector
system gospodarki rolnej farming system
rolnictwo towarowe commodity farming
rolnictwo ekologiczne ecological farming

Ze słowem "rolna":

pożyczka rolna agricultural loan
produkcja rolna agricultural output
działka rolna agricultural parcel
statystyka rolna agricultural statistics
statystyka rolna agriculture statistics
wspólna polityka rolna common agricultural policy
  Langol.pl