langol.pl » Biznes » Rachunkowość » ekonomiczny okres użytkowania

Ekonomiczny okres użytkowania po angielsku

ekonomiczny okres użytkowania: useful life Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "ekonomiczny":

doradca do spraw ekonomicznych business consultant

Ze słowem "okres":

okresowy periodic
koszty okresowe period costs
rozliczenia międzyokresowe bierne accrued liability
przychody przyszłych okresów deferred revenue
dochody przyszłych okresów deferred income
koszty przyszłych okresów deferred expense
koszty przyszłych okresów deferred charge
sprawozdanie okresowe periodical report
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening stock
wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego closing stock
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening inventory
  Langol.pl