langol.pl » Biznes » Rolnictwo » edukacja rolnicza

Edukacja rolnicza po angielsku

edukacja rolnicza: agricultural education Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "agricultural":

handel produktami rolnymi trade in agricultural products
działalność rolnicza agricultural activities
użytki rolne agricultural area
powierzchnia użytków rolnych agricultural area in use
spis rolny agricultural census
rolniczy kurs przeliczeniowy agricultural conversion rate
spółdzielnia rolnicza agricultural cooperative
kredyty dla rolnictwa agricultural credits
obszar upraw agricultural crop land
opłaty rolne agricultural duties
ekonomika rolnictwa agricultural economics
zatrudnienie w rolnictwie agricultural employment
produkty rolno-spożywcze agricultural food products
gospodarstwo rolne agricultural holding
dochody rolnicze agricultural income
infrastruktura rolnicza agricultural infrastructure
środki do produkcji rolnej agricultural inputs
grunty rolne agricultural land
pożyczka rolna agricultural loan
rynek rolny agricultural market
produkcja rolna agricultural output
działka rolna agricultural parcel
ludność rolnicza agricultural population
producent rolny agricultural producer
wydajność produkcji rolnej agricultural productivity
sektor rolny agricultural sector
usługi rolnicze agricultural services
statystyka rolna agricultural statistics
subsydia rolnicze agricultural subsidies
dotacje dla rolnictwa agricultural subsidies
ciągnik rolniczy agricultural tractor
gospodarstwo rolne agricultural undertaking
wartość dodana w rolnictwie agricultural value added
wspólna polityka rolna common agricultural policy
  Langol.pl