langol.pl » Biznes » Proces produkcji » działka przemysłowa

Działka przemysłowa po angielsku

działka przemysłowa: industrial site Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "industrial":

kompleks przemysłowy industrial complex
teren przemysłowy industrial estate
teren przemysłowy industrial park
rejon przemysłowy industrial area
wywiad przemysłowy industrial espionage
koszty ogólnozakładowe industrial overheads
zakład przemysłowy industrial plant
procesy produkcyjne industrial processes
produkcja przemysłowa industrial production
własność przemysłowa industrial property

Ze słowem "site":

teren niezabudowany green-field site
teren przeznaczony na budowę green-field site
na miejscu on site
  Langol.pl