langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » działalność operacyjna

Działalność operacyjna po angielsku

działalność operacyjna: operating activity Szukaj w Google

Inne:

rachunek zysków i strat profit and loss account
działalność gospodarcza business activity

Ze słowem "operating":

koszty bieżące operating costs
marża operacyjna operating margin
  Langol.pl