langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » dział zasobów ludzkich

Dział zasobów ludzkich po angielsku

dział zasobów ludzkich: human resources department Szukaj w Google
a także:
- personnel department

"human resources department" to także:

- dział kadr

Inne:

Ze słowem "human":

dyrektor personalny director of human resources (US)
dyrektor zasobów ludzkich director of human resources (US)
dział zasobów ludzkich human resources department

Ze słowem "resources":

mobilizować zasoby pool resources

Ze słowem "department":

dział department
międzywydziałowy interdepartmental
szef działu department head
dział technologiczny engineering department
dział projektowy design department
dział produkcyjny production department
dział zaopatrzenia purchasing department
dział przyjęcia towarów goods receiving department
dział wysyłkowy shipping department
dział marketingu marketing department
dział zbytu sales department
dział sprzedaży sales department
dział reklamacji complaints department
dział reklamy advertising department
dział kontroli jakości quality control department
dział księgowości accounting department
dział księgowości accounts department
dział przetwarzania danych data processing department
dział kadr personnel department
dział prawny legal department
dział akt records department
archiwum records department
dział projektowania systemów systems engineering department
dział spedycji shipping and receiving department
dział badań i rozwoju R&D department
dział badań i rozwoju research and development department
dział administracyjny administrative services department
dział zapewnienia jakości quality assurance department

Ze słowem "zasobów":

dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
  Langol.pl