langol.pl » Biznes » Handel » dział obsługi klientów

Dział obsługi klientów po angielsku

dział obsługi klientów: customer service department Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "customer":

przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
główny klient major customer
utrata klientów loss of customers
stały klient regular customer

Ze słowem "service":

dystrybucja towarów i usług distribution of goods and services
obsługa przy ladzie counter service
samoobsługowy supermarket self-service supermarket
samoobsługowy self-service
samoobsługa self-service
doskonała obsługa top-notch service
usługi pośrednictwa brokerage services

Ze słowem "department":

dział obuwniczy footwear department
dom towarowy department store
dział prawny legal department
wydział reklamacji complaints department
dział zbytu sales department
  Langol.pl