langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » dział marketingu

Dział marketingu po angielsku

dział marketingu: marketing department Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "marketing":

marketing marketing
kompozycja marketingowa marketing mix
reklama wirusowa viral marketing
marketing wirusowy viral marketing
chwyt marketingowy marketing stunt
udoskonalić strategię marketingową refine marketing strategy
duża aktywność reklamowa marketing blitz
duża aktywność marketingowa marketing blitz
marketing interaktywny interactive marketing
plan marketingowy na następny rok marketing plan for next year
cele marketingu marketing goals
plan marketingowy marketing plan
techniki marketingu marketing techniques

Ze słowem "department":

wydział mediów media department
dział utrzymania maintenance department
dział serwisu service department
dział serwisowy service department
  Langol.pl