langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » dział badań i rozwoju

Dział badań i rozwoju po angielsku

dział badań i rozwoju: R&D department Szukaj w Google
a także:
- research and development department

Inne:

Ze słowem "department":

dział department
międzywydziałowy interdepartmental
szef działu department head
dział technologiczny engineering department
dział projektowy design department
dział produkcyjny production department
dział zaopatrzenia purchasing department
dział przyjęcia towarów goods receiving department
dział wysyłkowy shipping department
dział marketingu marketing department
dział zbytu sales department
dział sprzedaży sales department
dział reklamacji complaints department
dział reklamy advertising department
dział kontroli jakości quality control department
dział księgowości accounting department
dział księgowości accounts department
dział przetwarzania danych data processing department
dział kadr personnel department
dział zasobów ludzkich personnel department
dział kadr human resources department
dział zasobów ludzkich human resources department
dział prawny legal department
dział akt records department
archiwum records department
dział zasobów ludzkich human resources department
dział projektowania systemów systems engineering department
dział spedycji shipping and receiving department
dział administracyjny administrative services department
dział zapewnienia jakości quality assurance department
  Langol.pl