langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » dział administracyjny

Dział administracyjny po angielsku

dział administracyjny: administrative services department Szukaj w Google

Inne:

dział kontroli jakości quality control department
dział badań i rozwoju research and development department
specjalizacja specialization
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dział technologiczny engineering department
główny księgowy chief accounting officer (US)
obsługa klienta customer service

Ze słowem "services":

dyrektor do spraw szkoleń director of educational services (US)

Ze słowem "department":

dział department
międzywydziałowy interdepartmental
szef działu department head
dział projektowy design department
dział produkcyjny production department
dział zaopatrzenia purchasing department
dział przyjęcia towarów goods receiving department
dział wysyłkowy shipping department
dział marketingu marketing department
dział zbytu sales department
dział sprzedaży sales department
dział reklamacji complaints department
dział reklamy advertising department
dział księgowości accounting department
dział księgowości accounts department
dział przetwarzania danych data processing department
dział kadr personnel department
dział zasobów ludzkich personnel department
dział kadr human resources department
dział zasobów ludzkich human resources department
dział prawny legal department
dział akt records department
archiwum records department
dział zasobów ludzkich human resources department
dział projektowania systemów systems engineering department
dział spedycji shipping and receiving department
dział badań i rozwoju R&D department
dział zapewnienia jakości quality assurance department
  Langol.pl