langol.pl » Biznes » Rachunkowość » dywidendy na akcję

Dywidendy na akcję po angielsku

dywidendy na akcję: dividends per share Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "share":

majątek własny shareholders' funds (GB)
majątek własny shareholders' equity (US)
premia przy emisji akcji share premium
nowa emisja akcji new emission of shares
wskaźnik kapitału własnego shareholders' equity ratio
zysk na akcję earnings per share
rejestr akcjonariuszy shareholders' register
zebranie akcjonariuszy shareholders' meeting
udziałowiec shareholder
akcjonariusz większościowy majority shareholder

Ze słowem "dywidendy":

podział dywidendy allocation of the dividend
  Langol.pl