langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » dywidenda ostateczna

Dywidenda ostateczna po angielsku

dywidenda ostateczna: final dividend Szukaj w Google

"final dividend" to także:

- dywidenda końcowa

Inne:

Ze słowem "dividend":

dywidenda dividend
wypłata dywidendy dividend payment
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
bez prawa do dywidendy ex dividend
pokrycie dywidendy dividend cover
wskaźnik pokrycia dywidendy dividend cover ratio
dywidenda z akcji dividend on stock
stopa dywidendy dividend yield
dywidenda tymczasowa interim dividend
dywidenda zaliczkowa interim dividend
stopa dochodowości akcji dividend yield
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend
  Langol.pl