langol.pl » Biznes » Handel » dystrybucja towarów i usług

Dystrybucja towarów i usług po angielsku

dystrybucja towarów i usług: distribution of goods and services Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "distribution":

dystrybucja distribution
kanał dystrybucji channel of distribution
system dystrybucji distribution system
dystrybucja bezpośrednia direct distribution
kanał dystrybucji distribution channel

Ze słowem "goods":

towary przemysłowe manufactured goods
produkty przemysłowe manufactured goods
produkty rolne farm goods
niesprzedany towar unsold goods
towary podlegające ocleniu dutiable goods
towary do natychmiastowej sprzedaży spot goods
towary wadliwe faulty goods
towary na składzie goods in stock
towary w konsygnacji goods on consignment
partia towaru lot of goods

Ze słowem "and":

towar na sprzedaż merchandise
towary na sprzedaż merchandise
zapasy towarów stock of merchandise
za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
sprzedaż w sklepie cash-and-carry
w systemie cash-and-carry on a cash-and-carry basis
stoisko stand
stoisko z owocami fruit stand
produkt własny sieci sklepów own brand
produkt własny sieci sklepów generic brand
produkt markowy name brand
zawęzić grupę miliona opcji do garstki winnow the millions of options down to a handful
przemyt contraband
przemycany contraband
nielegalny contraband
z przemytu contraband
wypłacalność credit standing
zdolność kredytowa credit standing
umiarkowany popyt moderate demand
ożywiony popyt brisk demand
stały popyt steady demand
poszukiwany in demand
wykonywać handle
realizować handle
obsługiwać handle
przystąpić do realizacji [czegoś] put [sth] in hand
spóźniać się z [czymś] be behindhand with [sth]
zalegać z [czymś] be behindhand with [sth]
warunki wyładunku landed terms
standardowy rabat standard discount
żądanie ostateczne final demand
monit ostateczny final demand
ostateczne wezwanie final demand
ostateczne wezwanie do zapłaty final demand for payment
niskiej jakości sub-standard
niespełniający norm sub-standard
niezgodność pomiędzy [czymś] a [czymś] discrepancy between [sth] and [sth]
używany secondhand
artykuły używane secondhand items
zaległe zamówienie outstanding order
normy jakościowe quality standards
sprzedawca komunikuje się z kupującymi merchandiser communicates with buyers

Ze słowem "services":

usługi pośrednictwa brokerage services
  Langol.pl