langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » dystrybucja docelowa

Dystrybucja docelowa po angielsku

dystrybucja docelowa: targeted distribution Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "distribution":

zniekształcony rozkład skewed distribution
wypaczony rozkład skewed distribution
rozkład częstości frequency distribution
podział distribution
łańcuch dystrybucji distribution chain
koszty dystrybucji distribution costs

Ze słowem "docelowa":

grupa docelowa target group
populacja docelowa target population
jednorodna populacja docelowa homogeneous target population
niejednorodna populacja docelowa heterogeneous target population
  Langol.pl