langol.pl » Biznes » Handel » dyskretne nakłanianie do zakupu

Dyskretne nakłanianie do zakupu po angielsku

dyskretne nakłanianie do zakupu: soft sell Szukaj w Google

"soft sell" to także:

- dyskretna reklama

Inne:

nachalne nakłanianie do zakupu hard sell

Ze słowem "sell":

sprzedawać [coś] hurtowo sell [sth] wholesale
sprzedawać [coś] hurtowo sell [sth] in bulk
sprzedaż obnośna doorstep selling
sprzedaż obnośna door to door selling
sprzedawać bezpośrednio sell direct
sprzedawać [coś] w partiach sell [sth] in lots
cena sprzedaży brutto gross selling price
cena sprzedaży brutto total selling price
sprzedawać terminowo sell forward
poradnictwo counselling
wyprzedać sell out
nachalna reklama hard sell
sprzedawać według próbki sell by sample
sprzedawać w dużych partiach sell in bulk
wyprzedawać sell off
sprzedaż komisowa sell on commission
sprzedawać sell out
sprzedawać hurtowo sell wholesale
sprzedawca seller
sprzedaż selling
sprzedawanie selling
koszty zbytu selling expenses

Ze słowem "zakupu":

cena zakupu purchase price
zlecenie zakupu purchase order
formularz zlecenia zakupu purchase order
faktura zakupu purchase invoice
  Langol.pl