langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » dyrektor wykonawczy

Dyrektor wykonawczy po angielsku

dyrektor wykonawczy: chief executive Szukaj w Google

"chief executive" to także:

- dyrektor naczelny

Inne:

dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
dyrektor do spraw executive director
dyrektor zarządzający managing director
akcjonariusz shareholder

Ze słowem "chief":

dyrektor naczelny chief executive officer (CEO) (US)
główny zaopatrzeniowiec chief buyer
główny projektant chief designer
główny inspektor chief inspektor
główny księgowy chief accountant (GB)
główny księgowy chief accounting officer (US)
dyrektor finansowy chief financial officer (US)
biura administracji chief administation offices of a company

Ze słowem "executive":

członek ścisłego kierownictwa senior executive
wiceprezes executive vice-president
członek ścisłego kierownictwa executive vice-president
kierownik executive
dyrektor executive
nieetatowy członek zarządu non-executive director
członek zarządu bez kompetencji wykonawczych non-executive director

Ze słowem "dyrektor":

dyrektor odpowiedzialny line manager
dyrektor naczelny managing director (GB)
dyrektor director (GB)
dyrektor vice-president (US)
dyrektor manager (GB)
dyrektor director (US)
dyrektor naczelny general manager
dyrektor finansowy treasurer
dyrektor projektu project director
dyrektor reprezentujący interesy pracowników worker director
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor eksportu export manager
dyrektor finansowy finance director (GB)
dyrektor do spraw stosunków pracy director of labour relations
dyrektor public relations public relations officer
dyrektor personalny personnel manager
dyrektor personalny personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
dyrektor personalny director of human resources (US)
dyrektor zasobów ludzkich director of human resources (US)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń director of educational services (US)
  Langol.pl