langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » dyrektor public relations

Dyrektor public relations po angielsku

dyrektor public relations: public relations officer Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "public":

wejść na giełdę go public
publiczna spółka akcyjna public limited company (plc) (GB)
publiczna spółka akcyjna open corporation (US)
korporacja prawa publicznego public corporation

Ze słowem "relations":

dyrektor do spraw stosunków pracy director of labour relations
przedstawiciel do spraw stosunków pracy industrial relations officer

Ze słowem "officer":

dyrektor naczelny chief executive officer (CEO) (US)
dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
urzędnik officer
członek zarządu officer
główny księgowy chief accounting officer (US)
dyrektor finansowy chief financial officer (US)

Ze słowem "dyrektor":

dyrektor odpowiedzialny line manager
dyrektor naczelny managing director (GB)
dyrektor do spraw executive director
dyrektor wykonawczy chief executive
dyrektor director (GB)
dyrektor vice-president (US)
dyrektor manager (GB)
dyrektor director (US)
dyrektor executive
dyrektor naczelny general manager
dyrektor finansowy treasurer
dyrektor projektu project director
dyrektor reprezentujący interesy pracowników worker director
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor eksportu export manager
dyrektor finansowy finance director (GB)
dyrektor personalny personnel manager
dyrektor personalny personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
dyrektor personalny director of human resources (US)
dyrektor zasobów ludzkich director of human resources (US)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń director of educational services (US)
  Langol.pl