langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » dyrektor personalny

Dyrektor personalny po angielsku

dyrektor personalny: personnel manager (GB) Szukaj w Google
a także:
- personnel manager
- director of human resources (US)

"personnel manager (GB)" to także:

- dyrektor zasobów ludzkich

Inne:

dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
dyrektor projektu project director
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager

Ze słowem "personnel":

dział kadr personnel department
dział zasobów ludzkich personnel department

Ze słowem "manager":

kierownik manager
dyrektor odpowiedzialny line manager
zarząd board of managers
menedżer manager (GB)
dyrektor manager (GB)
dyrektor naczelny general manager
kierownik niższego szczebla junior manager
kierownik produkcji works manager (GB)
kierownik produkcji plant manager (US)
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
kierownik magazynu warehouse manager
główny planista planning manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor eksportu export manager
kierownik produkcji production manager (US)
kierownik biura transportu transport office manager
kierownik biura sprzedaży sales office manager
kierownik działu płac wages office manager (GB)
kierownik działu płac payroll office manager (US)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)

Ze słowem "dyrektor":

dyrektor naczelny managing director (GB)
dyrektor naczelny chief executive officer (CEO) (US)
dyrektor do spraw executive director
dyrektor wykonawczy chief executive
dyrektor director (GB)
dyrektor vice-president (US)
dyrektor director (US)
dyrektor executive
dyrektor finansowy treasurer
dyrektor reprezentujący interesy pracowników worker director
dyrektor finansowy finance director (GB)
dyrektor finansowy chief financial officer (US)
dyrektor do spraw stosunków pracy director of labour relations
dyrektor public relations public relations officer
dyrektor zasobów ludzkich director of human resources (US)
dyrektor do spraw szkoleń director of educational services (US)
  Langol.pl