langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » dyrektor operacyjny

Dyrektor operacyjny po angielsku

dyrektor operacyjny: chief operating officer (COO) (US) Szukaj w Google

Inne:

dyrektor wykonawczy chief executive
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
dyrektor do spraw executive director
dyrektor handlowy commercial manager
kierownik zakładu plant manager
dyrektor projektu project director
główny księgowy chief accounting officer (US)

Ze słowem "chief":

dyrektor naczelny chief executive officer (CEO) (US)
główny zaopatrzeniowiec chief buyer
główny projektant chief designer
główny inspektor chief inspektor
główny księgowy chief accountant (GB)
dyrektor finansowy chief financial officer (US)
biura administracji chief administation offices of a company

Ze słowem "officer":

urzędnik officer
członek zarządu officer
dyrektor public relations public relations officer
przedstawiciel do spraw stosunków pracy industrial relations officer

Ze słowem "dyrektor":

dyrektor odpowiedzialny line manager
dyrektor naczelny managing director (GB)
dyrektor director (GB)
dyrektor vice-president (US)
dyrektor manager (GB)
dyrektor director (US)
dyrektor executive
dyrektor naczelny general manager
dyrektor finansowy treasurer
dyrektor reprezentujący interesy pracowników worker director
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor eksportu export manager
dyrektor finansowy finance director (GB)
dyrektor do spraw stosunków pracy director of labour relations
dyrektor personalny personnel manager
dyrektor personalny personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
dyrektor personalny director of human resources (US)
dyrektor zasobów ludzkich director of human resources (US)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń director of educational services (US)
  Langol.pl