langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » dyrektor naczelny

Dyrektor naczelny po angielsku

dyrektor naczelny: general manager Szukaj w Google
a także:
- managing director (GB)
- chief executive officer (CEO) (US)
- chief executive
- Managing Director

Inne:

dyrektor zarządzający managing director

Ze słowem "general":

walne zgromadzenie akcjonariuszy annual general meeting (AGM) (GB)

Ze słowem "manager":

kierownik manager
dyrektor odpowiedzialny line manager
zarząd board of managers
menedżer manager (GB)
dyrektor manager (GB)
kierownik niższego szczebla junior manager
kierownik produkcji works manager (GB)
kierownik produkcji plant manager (US)
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
kierownik magazynu warehouse manager
główny planista planning manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor eksportu export manager
kierownik produkcji production manager (US)
kierownik biura transportu transport office manager
kierownik biura sprzedaży sales office manager
kierownik działu płac wages office manager (GB)
kierownik działu płac payroll office manager (US)
dyrektor personalny personnel manager
dyrektor personalny personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)

Ze słowem "dyrektor":

dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
dyrektor do spraw executive director
dyrektor wykonawczy chief executive
dyrektor director (GB)
dyrektor vice-president (US)
dyrektor director (US)
dyrektor executive
dyrektor finansowy treasurer
dyrektor projektu project director
dyrektor reprezentujący interesy pracowników worker director
dyrektor finansowy finance director (GB)
dyrektor finansowy chief financial officer (US)
dyrektor do spraw stosunków pracy director of labour relations
dyrektor public relations public relations officer
dyrektor personalny director of human resources (US)
dyrektor zasobów ludzkich director of human resources (US)
dyrektor do spraw szkoleń director of educational services (US)
  Langol.pl