langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » dyrektor naczelny

Dyrektor naczelny po angielsku

dyrektor naczelny: chief executive officer (CEO) (US) Szukaj w Google
a także:
- managing director (GB)
- general manager
- chief executive
- Managing Director

Inne:

dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
dyrektor zarządzający managing director
główny księgowy chief accounting officer (US)
główny księgowy chief accountant (GB)

Ze słowem "chief":

dyrektor wykonawczy chief executive
główny zaopatrzeniowiec chief buyer
główny projektant chief designer
główny inspektor chief inspektor
dyrektor finansowy chief financial officer (US)
biura administracji chief administation offices of a company

Ze słowem "executive":

dyrektor do spraw executive director
członek ścisłego kierownictwa senior executive
wiceprezes executive vice-president
członek ścisłego kierownictwa executive vice-president
kierownik executive
dyrektor executive
nieetatowy członek zarządu non-executive director
członek zarządu bez kompetencji wykonawczych non-executive director

Ze słowem "officer":

urzędnik officer
członek zarządu officer
dyrektor public relations public relations officer
przedstawiciel do spraw stosunków pracy industrial relations officer

Ze słowem "dyrektor":

dyrektor odpowiedzialny line manager
dyrektor director (GB)
dyrektor vice-president (US)
dyrektor manager (GB)
dyrektor director (US)
dyrektor finansowy treasurer
dyrektor projektu project director
dyrektor reprezentujący interesy pracowników worker director
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor eksportu export manager
dyrektor finansowy finance director (GB)
dyrektor do spraw stosunków pracy director of labour relations
dyrektor personalny personnel manager
dyrektor personalny personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
dyrektor personalny director of human resources (US)
dyrektor zasobów ludzkich director of human resources (US)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń director of educational services (US)
  Langol.pl