langol.pl » Biznes » Zarządzanie » dyrektor handlowy

Dyrektor handlowy po angielsku

dyrektor handlowy: commercial manager Szukaj w Google
a także:
- sales manager

Inne:

dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
wiceprezes vice-president (US)
kierownik produkcji works manager (GB)
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor oddziału branch manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager

Ze słowem "manager":

menedżer z dobrymi intencjami well-intentioned manager
kierownik projektu project manager
dyrektor banku bank manager
zastępcja dyrektora deputy manager
dyrektor przedsiębiorstwa factory manager
kierownik konsorcjum emisyjnego lead manager
zdolności organizacyjne managerial abilities
rachunkowość zarządcza managerial accounting
kontrola zarządcza managerial control
decyzja menedżerska managerial decision
ekonomika zarządzania managerial economics
efektywność zarządzania managerial efficiency
elita zarządzająca managerial elite
siatka kierownicza managerial grid
poziom zarządzania managerial level
cele zarządzania managerial objectives
personel zarządzający managerial personnel
zdolności menedżerskie managerial qualities
rewolucja menedżerska managerial revolution
personel zarządzający managerial staff
struktura zarządzania managerial structure
praca kierownicza managerial work

Ze słowem "dyrektor":

wykonawczy członek rady dyrektorów executive
rada dyrektorów board of directors
niewykonawczy członek rady dyrektorów non-executive
  Langol.pl