langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy po angielsku

dyrektor finansowy: chief financial officer (US) Szukaj w Google
a także:
- treasurer
- finance director (GB)

Inne:

Ze słowem "chief":

dyrektor naczelny chief executive officer (CEO) (US)
dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
dyrektor wykonawczy chief executive
główny zaopatrzeniowiec chief buyer
główny projektant chief designer
główny inspektor chief inspektor
główny księgowy chief accountant (GB)
główny księgowy chief accounting officer (US)
biura administracji chief administation offices of a company

Ze słowem "financial":

księgowy financial accountant
konsultant finansowy financial consultant
kontroler finansowy financial controller
ciężka sytuacja finansowa financial predicament
trudna sytuacja finansowa financial predicament

Ze słowem "officer":

urzędnik officer
członek zarządu officer
dyrektor public relations public relations officer
przedstawiciel do spraw stosunków pracy industrial relations officer

Ze słowem "dyrektor":

dyrektor odpowiedzialny line manager
dyrektor naczelny managing director (GB)
dyrektor do spraw executive director
dyrektor director (GB)
dyrektor vice-president (US)
dyrektor manager (GB)
dyrektor director (US)
dyrektor executive
dyrektor naczelny general manager
dyrektor projektu project director
dyrektor reprezentujący interesy pracowników worker director
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor eksportu export manager
dyrektor do spraw stosunków pracy director of labour relations
dyrektor personalny personnel manager
dyrektor personalny personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
dyrektor personalny director of human resources (US)
dyrektor zasobów ludzkich director of human resources (US)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń director of educational services (US)
  Langol.pl