langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy po angielsku

dyrektor finansowy: finance director (GB) Szukaj w Google
a także:
- treasurer
- chief financial officer (US)

Inne:

dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
główny księgowy chief accounting officer (US)
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
kierownik produkcji works manager (GB)
członek zarządu officer
dział kontroli jakości quality control department
kontroler finansowy financial controller

Ze słowem "director":

zarząd board of directors
dyrektor naczelny managing director (GB)
dyrektor do spraw executive director
dyrektor director (GB)
wiceprezes director (GB)
menedżer director (US)
dyrektor director (US)
nieetatowy członek zarządu non-executive director
członek zarządu bez kompetencji wykonawczych non-executive director
dyrektor projektu project director
dyrektor reprezentujący interesy pracowników worker director
dyrektor do spraw stosunków pracy director of labour relations
dyrektor personalny director of human resources (US)
dyrektor zasobów ludzkich director of human resources (US)
dyrektor do spraw szkoleń director of educational services (US)

Ze słowem "dyrektor":

dyrektor odpowiedzialny line manager
dyrektor naczelny chief executive officer (CEO) (US)
dyrektor wykonawczy chief executive
dyrektor vice-president (US)
dyrektor manager (GB)
dyrektor executive
dyrektor naczelny general manager
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor eksportu export manager
dyrektor public relations public relations officer
dyrektor personalny personnel manager
dyrektor personalny personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)

Ze słowem "finansowy":

konsultant finansowy financial consultant
  Langol.pl