langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » dyrektor do spraw marketingu

Dyrektor do spraw marketingu po angielsku

dyrektor do spraw marketingu: marketing manager Szukaj w Google

Inne:

dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor handlowy commercial manager
dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
dział administracyjny administrative services department
kierownik produkcji works manager (GB)
prokurent proxy

Ze słowem "marketing":

spółdzielnia marketingowa marketing co-operative
dział marketingu marketing department

Ze słowem "manager":

kierownik manager
dyrektor odpowiedzialny line manager
zarząd board of managers
menedżer manager (GB)
dyrektor manager (GB)
dyrektor naczelny general manager
kierownik niższego szczebla junior manager
kierownik produkcji plant manager (US)
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
kierownik magazynu warehouse manager
główny planista planning manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
dyrektor eksportu export manager
kierownik produkcji production manager (US)
kierownik biura transportu transport office manager
kierownik biura sprzedaży sales office manager
kierownik działu płac wages office manager (GB)
kierownik działu płac payroll office manager (US)
dyrektor personalny personnel manager
dyrektor personalny personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)

Ze słowem "dyrektor":

dyrektor naczelny managing director (GB)
dyrektor naczelny chief executive officer (CEO) (US)
dyrektor do spraw executive director
dyrektor wykonawczy chief executive
dyrektor director (GB)
dyrektor vice-president (US)
dyrektor director (US)
dyrektor executive
dyrektor finansowy treasurer
dyrektor projektu project director
dyrektor reprezentujący interesy pracowników worker director
dyrektor finansowy finance director (GB)
dyrektor finansowy chief financial officer (US)
dyrektor do spraw stosunków pracy director of labour relations
dyrektor public relations public relations officer
dyrektor personalny director of human resources (US)
dyrektor zasobów ludzkich director of human resources (US)
dyrektor do spraw szkoleń director of educational services (US)

Ze słowem "spraw":

księgowy do spraw kosztów cost accountant
przedstawiciel do spraw stosunków pracy industrial relations officer
  Langol.pl