langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » dyrektor do spraw

Dyrektor do spraw po angielsku

dyrektor do spraw: executive director Szukaj w Google

Inne:

dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
dyrektor director (GB)
dyrektor wykonawczy chief executive
dyrektor projektu project director

Ze słowem "executive":

dyrektor naczelny chief executive officer (CEO) (US)
członek ścisłego kierownictwa senior executive
wiceprezes executive vice-president
członek ścisłego kierownictwa executive vice-president
kierownik executive
dyrektor executive
nieetatowy członek zarządu non-executive director
członek zarządu bez kompetencji wykonawczych non-executive director

Ze słowem "director":

zarząd board of directors
dyrektor naczelny managing director (GB)
wiceprezes director (GB)
menedżer director (US)
dyrektor director (US)
dyrektor reprezentujący interesy pracowników worker director
dyrektor finansowy finance director (GB)
dyrektor do spraw stosunków pracy director of labour relations
dyrektor personalny director of human resources (US)
dyrektor zasobów ludzkich director of human resources (US)
dyrektor do spraw szkoleń director of educational services (US)

Ze słowem "dyrektor":

dyrektor odpowiedzialny line manager
dyrektor vice-president (US)
dyrektor manager (GB)
dyrektor naczelny general manager
dyrektor finansowy treasurer
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor eksportu export manager
dyrektor finansowy chief financial officer (US)
dyrektor public relations public relations officer
dyrektor personalny personnel manager
dyrektor personalny personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)

Ze słowem "spraw":

księgowy do spraw kosztów cost accountant
przedstawiciel do spraw stosunków pracy industrial relations officer
  Langol.pl