langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » dyrektor artystyczny

Dyrektor artystyczny po angielsku

dyrektor artystyczny: art director Szukaj w Google

"art director" to także:

- kierownik artystyczny

Inne:

Ze słowem "art":

dział marketingu marketing department
wykres słupkowy bar chart
diagram słupkowy bar chart
wykres kołowy pie chart
diagram kołowy pie chart
każda część składowa tego wykresu kołowego each constituent part of this pie chart
układ cen na wykresie array of prices on the chart
międzykwartylowy interquartile
przedział międzykwartylowy interquartile range
grafika artwork
materiał ilustracyjny artwork
cena kartelowa cartel price
komiks cartoon
centrala zakupów purchase headquarters
wydział mediów media department
artykuł redakcyjny editorial article
sztucznie niskie ceny artificially low prices
dział utrzymania maintenance department
dział serwisu service department
dział serwisowy service department

Ze słowem "director":

spis telefonów directory
książka telefoniczna directory
  Langol.pl