langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » duża fluktuacja zatrudnienia

Duża fluktuacja zatrudnienia po angielsku

duża fluktuacja zatrudnienia: high turnover among staff Szukaj w Google

"high turnover among staff" to także:

- duża rotacja zatrudnienia

Inne:

Ze słowem "high":

długi staż pracy high seniority
wysokie poczucie przynależności do [firmy] high sense of affiliation with [a company]
wysoka absencja high absenteeism
wyższe żądania płacowe higher wage claims
wymagane wysokie zdolności manualne high manual dexterity required
wyższe wykształcenie higher education

Ze słowem "turnover":

fluktuacja turnover
fluktuacja siły roboczej labor turnover

Ze słowem "staff":

personel staff
pracownicy staff
morale pracowników staff morale
załoga nie w pełni wykorzystana under-employed staff
zmniejszyć liczbę zatrudnionych reduce the number of staff
personel stały permanent staff
stała załoga permanent staff
personel tymczasowy temporary staff
załoga staff
koszty osobowe staff costs
personel biura office staff

Ze słowem "zatrudnienia":

ogół zatrudnienia [jakiejś firmy] work force of [some company]
polityka jednakowego zatrudnienia single status employment
stopa zatrudnienia employment rate
  Langol.pl