langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » duża aktywność reklamowa

Duża aktywność reklamowa po angielsku

duża aktywność reklamowa: marketing blitz Szukaj w Google

"marketing blitz" to także:

- duża aktywność marketingowa

Inne:

Ze słowem "marketing":

dział marketingu marketing department
marketing marketing
kompozycja marketingowa marketing mix
reklama wirusowa viral marketing
marketing wirusowy viral marketing
chwyt marketingowy marketing stunt
udoskonalić strategię marketingową refine marketing strategy
marketing interaktywny interactive marketing
plan marketingowy na następny rok marketing plan for next year
cele marketingu marketing goals
plan marketingowy marketing plan
techniki marketingu marketing techniques

Ze słowem "reklamowa":

reklamować advertise
reklamować coś advertise for sth
reklamować promote
agencja reklamowa advertising agency
firma reklamowa advertising company
ulotka reklamowa circular
powierzchnia reklamowa advertising space
reklamować coś jako coś bill [sth] as a [sth]
"zajawka" reklamowa teaser
działalność reklamowa advertising
kampania reklamowa advertising campaign
ulotka reklamowa folder
własna agencja reklamowa house agency
wkładka reklamowa insertion
melodyjka reklamowa jingle
  Langol.pl