langol.pl » Biznes » Podatki » dowód opłacenia podatku drogowego

Dowód opłacenia podatku drogowego po angielsku

dowód opłacenia podatku drogowego: road fund licence Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "fund":

zwrot podatku w wysokości [x] tax refund of [x]
zwrot podatku tax refund

Ze słowem "podatku":

wprowadzić [x] procentową podwyżkę podatku na [coś] impose [x] percent tax increase on [sth]
wolny od podatku tax-free
podstawa wymiaru podatku tax base
wymiar [jakiegoś] podatku [some] tax assessment
kwota wolna od podatku allowance
zobowiązany do zapłaty podatku liable for tax
stawka podatku CIT rate for corporate income tax
zwolnienie z podatku tax exemption
progresywne stawki podatku progressive tax rates
  Langol.pl