langol.pl » Biznes » Handel » dowód dostawy

Dowód dostawy po angielsku

dowód dostawy: delivery note Szukaj w Google

Inne:

dowód wysyłki certificate of shipment

Ze słowem "delivery":

koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
dostawa delivery
warunki dostawy terms of delivery
termin dostawy delivery date
data dostawy delivery date
okres dostawy delivery period
dostawa natychmiastowa immediate delivery
opóźniona dostawa delayed delivery
umowa dostawy delivery contract
miejsce odbioru point of delivery
płatność za pobraniem cash on delivery
płatność przy odbiorze cash on delivery
gotówką przed dostawą cash before delivery
płatne gotówką przy odbiorze cash on delivery
zapłata przy dostawie cash on delivery
zapłata przy dostawie collect on delivery
zwłoka w dostawie delay in delivery
dostawa opóźniona delayed delivery
dostarczać delivery
koszty dostawy delivery charges
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
dostarczać make a delivery
termin dostawy time of delivery

Ze słowem "note":

kwit załadowczy shipping note
nota frachtowa freight note
rachunek należności frachtowych freight note
nota kredytowa credit note
nota debetowa debit note

Ze słowem "dostawy":

za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
umowa dostawy supply contract
  Langol.pl