langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » dotyczyć [czegoś]

Dotyczyć [czegoś] po angielsku

dotyczyć [czegoś]: refer to [sth] Szukaj w Google

"refer to [sth]" to także:

- odnosić się do [czegoś]

Inne:

to samo dotyczy [czegoś] the same applies to [sth]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]

Ze słowem "refer":

numer listu reference
numer sprawy reference
faworyzować [kogoś] give preferential treatment to [sb]
  Langol.pl