langol.pl » Ogólne » Ogólne » dotyczący pojęć i zasad

Dotyczący pojęć i zasad po angielsku

dotyczący pojęć i zasad: conceptual Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "zasad":

zasadniczo basically
zasadniczny essential
z zasady in principle
nieugięte zasady unyielding principles
zasadność validity
podważyć zasadność undermine validity
jako ogólna zasada as a general rule
kiedy istnieje uzasadniona obawa, że [coś] where there is a reason to fear that [sth]
na zasadach handlowych on commercial basis
na zasadzie wyjątku by way of exception
na zasadzie wzajemności on reciprocal basis
  Langol.pl