langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » dotacja na wdrażanie nowych rozwiązań

Dotacja na wdrażanie nowych rozwiązań po angielsku

dotacja na wdrażanie nowych rozwiązań: innovation grant Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "grant":

udzielić pozwolenia na budowę grant planning permission
dotacja grant
stypendium grant
grant grant
dotacja inwestycyjna investment grant

Ze słowem "dotacja":

dotacja subsidy
  Langol.pl