langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » dotacja inwestycyjna

Dotacja inwestycyjna po angielsku

dotacja inwestycyjna: investment grant Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "grant":

udzielić pozwolenia na budowę grant planning permission
dotacja grant
stypendium grant
grant grant
dotacja na wdrażanie nowych rozwiązań innovation grant

Ze słowem "dotacja":

dotacja subsidy
  Langol.pl