langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » dostawa energii elektrycznej

Dostawa energii elektrycznej po angielsku

dostawa energii elektrycznej: power supply Szukaj w Google

"power supply" to także:

- dostawa prądu

Inne:

Ze słowem "power":

elektrownia power station
elektrownia power plant
energia jądrowa nuclear power
energia słoneczna solar power
energia słoneczna solar power
energia wodna hydropower
elektrownia olejowa oil-fired power plant
elektrownia węglowa coal-fired power plant

Ze słowem "supply":

dostarczać [coś] [komuś] supply [sb] with [sth]
podaż supply
zaopatrzenie supply
dostawa supply
nadwyżka podaży excess supply
krzywa podaży supply curve
równowaga pomiędzy podażą i popytem equilibrium between supply and demand
podaż pieniądza money supply
podażowy supply-side
instrumenty ekonomii podaży supply-side economic measures

Ze słowem "energii":

pełen energii ebullient
  Langol.pl