langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » dostarczone i cło opłacone

Dostarczone i cło opłacone po angielsku

dostarczone i cło opłacone: delivered duty paid Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "delivered":

dostawa franco miejsce przeznaczenia free delivered
dostarczone do granicy delivered at frontier

Ze słowem "duty":

podlegać opłatom celnym subject to duty
cło duty
obowiązek duty
cło opłacone duty paid
cło nieopłacone duty unpaid
cło ochronne protective duty

Ze słowem "paid":

przewoźne opłacone carriage paid
fracht opłacony z góry freight prepaid
fracht zaliczkowy prepaid freight
odpowiedź opłacona reply paid
  Langol.pl