langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » dorobić się na oszustwie

Dorobić się na oszustwie po angielsku

dorobić się na oszustwie: make a fortune by deception Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "make":

unieważnić [jakąś umowę] jeśli [coś] make [some contract] voidable if [sth]
wezwać [kogoś] do stawienia się sądzie subpoena [sb] to make a court appearance
zawrzeć z [kimś] ugodę make an arrangement with [sb]

Ze słowem "deception":

oszustwo deception
wprowadzenie w błąd deception
  Langol.pl