langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » dopuszczony do obrotu giełdowego

Dopuszczony do obrotu giełdowego po angielsku

dopuszczony do obrotu giełdowego: listed Szukaj w Google

"listed" to także:

- notowany na giełdzie

Inne:

zysk ze sprzedaży sales returns

Ze słowem "listed":

notowana spółka listed stock
giełda niedopuszczonych papierów wartościowych unlisted securities market

Ze słowem "obrotu":

animator obrotu giełdowego market maker
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
  Langol.pl