langol.pl » Biznes » Handel » dom towarowy

Dom towarowy po angielsku

dom towarowy: department store Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "department":

dział obuwniczy footwear department
dział prawny legal department
wydział reklamacji complaints department
dział obsługi klientów customer service department
dział zbytu sales department

Ze słowem "store":

sklep sieciowy multiple store
filia sieci handlowej multiple store
sklep sieciowy chain store
filia sieci handlowej chain store
sklep spożywczy grocery store
hipermarket superstore
megamarket superstore
dyskont discount store
kasa przy wyjściu ze sklepu check-out at the store exit
sklepowy in-store
firmowy in-store
sklepowa karta kredytowa in-store credit card
na terenie sklepu on store premises
sklep spożywczy grocery store
sklep store
magazynować store
składować store
sklep fabryczny company store
właściciel sklepu storekeeper

Ze słowem "dom":

zakupy domowe home shopping
zawiadomienie notification
przyjmować do wiadomości acknowledge
przyjęcie [czegoś] do wiadomości acknowledgement of [sth]

Ze słowem "towarowy":

rynek towarowy commodity market
saldo obrotów towarowych balance of visible trade
bilans obrotów nietowarowych balance of invisible trade
rabat towarowy trade discount
  Langol.pl