langol.pl » Ogólne » Ogólne » dom nad rzeką

Dom nad rzeką po angielsku

dom nad rzeką: riverfront home Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "home":

na ziemi ojczyźnianej on home soil
dom zastępczy foster home

Ze słowem "dom":

niedomagający ailing
kondominium condominium
wyprzeć [coś] ze świadomości block [sth] out
przeprowadzać wizyty domowe make house calls
wizyta domowa house call
wiadomość scoop
dom house
bzdura oparta na domysłach speculative drivel
o ile wiadomo as far as it is known
nieświadomy [czegoś] clueless about [sth]
domek z kart house of cards

Ze słowem "nad":

organ nadzorczy watchdog
organizacja czuwająca nad prawidłowością watchdog
osoba czuwająca nad prawidłowością watchdog
nadajnik Bluetooth bluetooth facilities
nadchodzący incoming
nadmierny excessive
nadchodzący forthcoming
mieć przewagę [nad kimś] have the edge [over sb]
ponadto moreover
nadzieja hope
nadejście [czegoś] the advent of [sth]
nadawać [czemuś] opływowe kształty streamline [sth]
nadpobudliwy hyperactive
nadeszła chwila prawdy the moment of truth has arrived
nadmiernie overly
nadmiernie optymistyczny overly optimistic
nadużycie wyborcze electoral malpractice
  Langol.pl