langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » dokumenty celne

Dokumenty celne po angielsku

dokumenty celne: clearance documents Szukaj w Google

Inne:

agent celny clearance agent
kwit odprawy celnej clearance certificate
odprawiać towary clear the goods
dokumenty przewozowe shipping documents
spedytor portowy shipping agent

Ze słowem "documents":

dokumenty załadowcze shipping documents
dokumenty w zamian za akceptację documents against acceptance
dokumenty w zamian za zapłatę documents against payment

Ze słowem "celne":

formularz deklaracji celnej customs declaration form
przepisy celne customs regulations
należności celne przywozowe import duties
  Langol.pl