langol.pl » Biznes » Handel » dokonać płatności

Dokonać płatności po angielsku

dokonać płatności: effect payment Szukaj w Google

Inne:

proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni please effect payment within [x] days
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
ostateczne wezwanie do zapłaty final demand for payment
warunki płatności terms of payment
złożyć zamówienie na [coś] place an order for [sth]
płatność payment
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]

Ze słowem "payment":

bilans płatności balance of payments
do zapłaty due for payment
gwarantować płatność secure payment
wstrzymać płatność withhold payment
zapłata payment
okres płatności period of payment
płatność częściowa part payment
zapłata częściowa part payment
płatność częściowa partial payment
zapłata częściowa partial payment
monit late payment notice
wezwanie do zapłaty late payment notice
prolongata płatności extension of payment
udzielać odroczenia płatności grant a delay of payment
zwłoka w zapłacie delay of payment
wstrzymać płatności suspend payments
  Langol.pl