langol.pl » Biznes » Handel » dodatkowy koszt

Dodatkowy koszt po angielsku

dodatkowy koszt: extra cost Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cost":

pokryć koszty cover costs
koszt jednostkowy unit cost
koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
koszty sprzedaży cost of sales
podział kosztów division of costs
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
koszty magazynowania warehousing costs

Ze słowem "koszt":

koszty bieżące running expenses
koszty stałe overheads
kosztorys estimate
na koszt odbiorcy carriage forward
na koszt odbiorcy freight forward
na koszt dostawcy carriage free
przewóz na koszt dostawcy C/P
przewóz na koszt dostawcy carriage paid
dostarczone na koszt dostawcy delivered carriage paid
koszty przewozu freight charges
odliczyć koszty bankowe deduct bank charges
zwracać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
pokrywać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
na twój koszt at your expense
na Państwa koszt at your expense
na wasz koszt at your expense
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
koszty zbytu selling expenses
cena obejmująca wszystkie koszty full price
koszty dostawy delivery charges
  Langol.pl