langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » dodatkowa płaca za pracę na innej zmianie

Dodatkowa płaca za pracę na innej zmianie po angielsku

dodatkowa płaca za pracę na innej zmianie: additional shift pay Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "shift":

zmiana shift
zmiana od [x] do [y] [x] to [y] shift
praca zmianowa shift work
zmiana dzienna day shift
zmiana nocna night shift

Ze słowem "pay":

otrzymywać najniższe wynagrodzenie rank lowest on pay scales
płacić w systemie akordowym pay on a piece rate basis
płacić podwójną stawkę pay double time
płaca netto take-home pay
wynagrodzenie w czasie urlopu wychowawczego maternity pay
system wypłat za chorobowe sick-pay scheme
system wypłat za chorobowe sick pay plan
odliczenia ustawowe od pensji statutury deductions from pay
płaca według kompetencji merit pay
równa płaca equal pay
odprawa severance pay
zasiłek strajkowy strike pay
wypłata zaległej pensji back pay
płaca pay
pakiet płacowy pay envelop
formuła płacowa pay formula
wzrost płacy za zasługi pay increase for merit
negocjacje płacowe pay negotiations
wypłata za wyniki pracy payment by results
lista płac payroll
pasek płacowy payslip
wypłata dla zwalnianych pracowników redundancy payment
płaca zaległa back pay
wypłata dla zwalnianych pracowników dismissal pay
wypłata dla pracowników z tytułu odprawy severance pay
minimalna stawka płacy minimum rate of pay
płaca za godziny nadliczbowe overtime pay
płaca za nadgodziny overtime pay

Ze słowem "dodatkowa":

praca dodatkowa secondary job
  Langol.pl