langol.pl » Biznes » Rachunkowość » dochody przyszłych okresów

Dochody przyszłych okresów po angielsku

dochody przyszłych okresów: deferred income Szukaj w Google

Inne:

przychody przyszłych okresów deferred revenue

Ze słowem "deferred":

podatek odroczony deferred tax
koszty przyszłych okresów deferred expense
koszty przyszłych okresów deferred charge

Ze słowem "income":

rachunek strat i zysków income statement (US)
dochód netto net income
zysk nieoperacyjny non-operating income
przychody do otrzymania accrued income
deklaracja podatku dochodowego income tax return
zeznanie podatku dochodowego income tax return
rachunek zysków i strat income statement
dochód niepodlegający opodatkowaniu non-taxable income

Ze słowem "dochody":

koszty i dochody costs and revenues
  Langol.pl